• Patronują

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Akademia
Górniczo-Hutnicza
Politechnika
Białostocka
Politechnika
Częstochowska
Politechnika
Gdańska
Politechnika
Lubelska
Politechnika
Łódzka
Politechnika
Opolska
Politechnika
Poznańska
Politechnika
Rzeszowska
Politechnika
Śląska
Politechnika
Świętokrzyska
Politechnika
Warszawska
Politechnika
Wrocławska
Polsko-Japońska
Akademia Technik
Komputerowych
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła
Ekologii i Zarządzania
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

 • Partnerzy

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ministerstwo Cyfryzacji